Wat is essentialisme?

Wat is het?

Het essentialisme is een spirituele filosofie die als doel heeft om mensen te inspireren om zelf onderzoek te doen naar de kern van het nu en naar de wortel waaruit het nu voortkomt. 

Deze visie heeft absoluut niks te maken met geloven. Tot de essentie van de dingen kom je alleen maar door zelf te zien wat jouw persoonlijke waarheid is en die te verdiepen.

Essentialisme is een van de weinige ismes die dus niet op zoek is naar volgelingen, maar die mensen juist wil wakker maken en inspireren om op zoek te gaan naar hun eigen essentie, naar hun ziel, naar hun originele, natuurlijke en zuivere eigenheid, om vanuit zichzelf de wereld om hen heen helderder te interpreteren.

Om die zoektocht naar je ziel en dat onderzoek van de buitenwereld succesvol te kunnen uitvoeren, is het nodig om geestelijke helderheid te bereiken. Dat bereik je door je ego te zuiveren van geabsorbeerde, invloeden van anderen, die niet je eigen waarheid reflecteren, die je visie hebben vertroebeld en die dus niet bijdragen aan je ontwikkeling. Om onszelf te kunnen zuiveren, moeten we op zoek gaan naar wie we zijn, hoe we ons gedragen en waarom we ons zo gedragen. Daarbij is het essentieel dat we ons zelf accepteren in wie we zijn, ongeacht wat we tegenkomen bij dat zelfonderzoek. Onvoorwaardelijke zelfacceptatie is nodig om zelfvertrouwen te krijgen en met dat zelfvertrouwen kun je meer jezelf worden en je perspectief zuiveren. Ik wil mensen uitnodigen om uiteindelijk de gekleurde of vervuilde bril die hun waarnemingen onzuiver maken, af te zetten en te kijken hoe de wereld werkelijk is, volgens degene die ze in essentie zelf zijn.

Er zijn oneindig veel manieren en niveaus waarop je het essentialisme kunt uitdrukken, omdat alles een essentie heeft. Het essentialisme is niet één weg, die je moet volgen om bij de ultieme essentie uit te komen. Er zijn zo veel wegen, maar het is de uitdaging om jouw eigen weg naar liefde, jouw eigen weg naar de Bron van het bestaan te vinden.

De definitie die ik aan het woord essentialisme heb verbonden, is:
1. Bewustwordingsprincipe waarbij men leert de wortel en de kern van de werkelijkheid binnen en buiten zichzelf zuiver te zien, te accepteren en lief te hebben.
2. Levensbeschouwelijke spirituele filosofie die er vanuit gaat dat alles moet worden geïnterpreteerd vanuit ieders eigen essentie of oorspronkelijkheid, door middel van de zuivering en verdieping van onze eigen subjectieve waarheid, om een fundamenteel inzicht te krijgen in de universele waarheid. 
©2023 Global Soul - Stef van Beek. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin